» Twórcze piętro
» Sala widowiskowa - Pod Pegazem
» Teatr Elektryczny
» ARTadres
» Warsztat muzyczny
konkurs na etiudę


W związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości MCK „Integrator” organizuje teatralny konkurs na etiudę patriotyczną „…BO KOCHAM POLSKĘ”, przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkół gminy Skoczów.

Konkurs odbędzie się 10 listopada br. w sali kinowej „Teatru Elektrycznego” (ul Mickiewicza 3).

Prezentacja nagrodzonych etiud wraz z przyznaniem dyplomów i nagród odbędzie się 11 listopada w Teatrze Elektrycznym (ul. Mickiewicza 3).


Więcej informacji pod nr tel. 33 479 10 40

 karty zgłoszenia oraz regulamin

 

           REGULAMIN KONKURSU TEATRALNEGO
           NA ETIUDĘ PATRIOTYCZNĄ

           „…BO KOCHAM POLSKĘ”


1.    Organizatorem KONKURSU TEATRALNEGO NA ETIUDĘ PATRIOTYCZNĄ
 „…BO KOCHAM POLSKĘ”  jest Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie.
2.    Celem Konkursu jest:
- wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej,
-    podniesienie świadomości narodowej:
              a) wartości moralne
             b) wartości duchowe
             c) poczucie wartości jednostki,
-   pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny,
-    rozwijanie talentów estradowych,
-   konfrontacje umiejętności uczestników oraz twórcza rywalizacja.
3.    Uczestnicy Konkursu przygotowują i prezentują etiudy (małe formy teatralne - krótkie wystąpienia, inscenizacje, które w sposób realistyczny, symboliczny lub metaforyczny podejmą temat patriotyzmu; dopuszczalne są również monodramy i pantomimy).
4.    Istnieje możliwość wykorzystania tekstów literackich i autorskich.
5.    Uczestnicy Konkursu wystąpią w kolejności ustalonej przez organizatorów
w następujących kategoriach  wiekowych:
Grupa I: 9 – 12 lat (od godziny 9.00)
Grupa II: 13- 16 lat (od godziny 12.00)
6.    Czas trwania występu: 2 - 15 minut.
7.    Jeżeli w etiudzie przewidziany jest akompaniament pianina, gitary, skrzypiec itp. lub odtwarzanie muzyki, należy umieścić informację na ten temat w karcie zgłoszenia,
a pendrive z nagraną muzyką dostarczyć akustykowi zaraz po wejściu na salę kinową.
8.    Jeżeli do przedstawienia etiudy uczniowie przygotowali dekorację należy przekazać ją Organizatorowi zaraz po przybyciu na salę kinową.
9.     Każdą szkołę skoczowskiej gminy mogą reprezentować dwie grupy - po jednej w każdej kategorii wiekowej.
10.    Uczestnicy konkursu mogą wystąpić jeden raz w jednej etiudzie.
11.    Wzięcie udziału w konkursie poprzedza przesłanie karty zgłoszeń, dostępnej na stronie internetowej MCK „Integrator”, drogą mailową: promocjamck@gmail.com
do 20.10.2017 r.
12.    Konkurs odbędzie się 10.11.2017 (piątek) w sali kinowej „Teatru Elektrycznego” (Skoczów, ul. Mickiewicza 3) w godzinach:
- od 9.00   grupa I:   9 – 12 lat
- od 12.00 grupa II: 13- 16 lat.
13.    Uczestników będzie oceniało specjalnie powołane na tę okoliczność jury.
14.    Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe.
15.    Prezentacja nagrodzonych etiud odbędzie się 11.11.2017 w „Teatrze Elektrycznym”
Szczegółowe informacje umieszczone będą na plakacie dotyczącym obchodów Narodowego Święta Niepodległości.
16.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nagrań audio, video oraz wykonywania dokumentacji fotograficznej dla celów archiwalnych oraz promocyjnych.
17.    Zgłoszenie do udziału w Konkursie potwierdza akceptację niniejszego regulaminu.
18.    Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji Konkursu.


 Wróć
Polecamy

Wyszukiwarka
Poprzednia strona MDK - ARCHIWUM

Partnerzy


Copyright © 2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Created by Patryk Kłoda pat15.net Patryk Kłoda - Strony www, serwery, domeny, Cieszyn, Ustroń, Skoczów, Wisła