Ochrona danych osobowych
Derklaracja dostępności
BIP

PRELEKCJA ODWOŁANA


z przyczyn niezależnych od organizatorów. 

 

 

Przyczyną jest odwołanie wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności przez Miejskie Centrum Kultury „Integrator”.