Ochrona danych osobowych
Derklaracja dostępności
BIP

KONKURS NA OPOWIADANIE. ELEKTRYZUJĄCY POWRÓT...


W związku z rychłym, ponownym otwarciem skoczowskiego kina mamy dla Państwa niezwykłą propozycję! Czekamy na krótkie, zaledwie półtorej stronicowe opowiadania, wpisujące się w przygotowane przez nas fragmenty, będące jego początkiem i zakończeniem. 

 

 

 

Mieszkańcy tego spokojnego miasteczka jeszcze przez wiele miesięcy wspominali ten niezwykły dzień, który zaburzył równowagę małej społeczności i zmienił życie niemal każdego z jej członków. Nie mogli się nadziwić, że nagłe zamknięcie kina może pociągnąć za sobą taką lawinę dziwnych, tajemniczych i zdawałoby się niewyjaśnionych zdarzeń...

 

[TEKST KONKURSOWY]

 

Kiedy na afiszu kinowym pojawiły się pierwsze tytuły filmów i godziny seansów każdy już czekał, żeby znów usiąść w wygodnym fotelu, obejrzeć film, poczuć te same emocje co przedtem i zapomnieć o wszystkim tym, co się działo w miasteczku w ostatnich miesiącach.

 

Czy ktoś odważy się  podjąć wyzwanie? Nagrody czekają!

 

 

 

 

Regulamin konkursu poniżej oraz w załączniku.

 

Skoczów, 8.06.2020 r.

 

ELEKTRYZUJĄCY POWRÓT

- konkurs na opowiadanie
Regulamin

 

1. PRZEPISY OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu na opowiadanie pn. ELEKTRYZUJĄCY POWRÓT jest Miejskie Centrum Kultury „Integrator”.

2. Celem konkursu jest promowanie twórczego spędzania czasu w trakcie zagrożenia epidemicznego,

- propagowanie korzystania z szerokiego asortymentu dóbr kultury, w tym szczególnie oferty kinowej Teatru Elektrycznego,

- kształtowanie umiejętności literackich,

       - pobudzenie aktywności i inicjatywy wśród mieszkańców Gminy Skoczów,

            - integracja lokalnych środowisk wokół idei obcowania z kulturą,

            - wzajemna inspiracja na płaszczyźnie twórczych wartości.

3. Konkurs ma charakter otwarty.

2. PRZEPISY DOTYCZĄCE KONKURSOWYCH PRAC, TERMINARZ

1. Jeden autor wykonuje jedno opowiadanie. Wykluczone jest przesyłanie pracy zbiorowej.

2. Uczestnicy konkurują ze sobą tworząc opowiadanie na bazie opracowanego przez Organizatora szablonu, zawierającego pierwsze i ostatnie jego zdania, tj.:

Mieszkańcy tego spokojnego miasteczka jeszcze przez wiele miesięcy wspominali ten niezwykły dzień, który zaburzył równowagę małej społeczności i zmienił życie niemal każdego z jej członków. Nie mogli się nadziwić, że nagłe zamknięcie kina może pociągnąć za sobą taką lawinę dziwnych, tajemniczych i zdawałoby się niewyjaśnionych zdarzeń...

[TEKST KONKURSOWY]

Kiedy na afiszu kinowym pojawiły się pierwsze tytuły filmów i godziny seansów każdy już czekał, żeby znów usiąść w wygodnym fotelu, obejrzeć film, poczuć te same emocje co przedtem i zapomnieć o wszystkim tym, co się działo w miasteczku w ostatnich miesiącach.

 

3. Opowiadanie w formie pliku tekstowego o rozszerzeniu .doc, docx lub .odt, należy przesłać drogą mailową na adres: wojciech.grajewski@mckskoczow.pl w terminie do 26.06.2020. Opowiadanie dostarczone po terminie nie będzie brane pod uwagę w Konkursie.
4. Opowiadanie (nie licząc fragmentów początku i zakończenia) powinno mieć objętość nie większą niż 3 700 znaków (łącznie ze spacjami), co odpowiada w przybliżeniu 1,5 strony ustandaryzowanego maszynopisu (czcionka 12 Times New Roman, odstęp: 1,5).
5. Opowiadanie powinno być podpisane w następujący sposób: imię, nazwisko, wiek autora wg wzoru - NazwiskoImięWiek.jpg:, np.: KowalskiJan30.jpg.
6. W mailu, oprócz załącznika (w postaci pliku tekstowego) należy podać:
a) imię i nazwisko autora,
b) wiek autora,
c) nr tel.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
8. Prace oceni jury powołane przez Organizatora. Jury wyłoni jednego zwycięzcę.
9. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w sali kinowej (ul. Mickiewicza 3) przed seansem filmowym inaugurującym działalność Teatru Elektrycznego po przerwie spowodowanej ustanowieniem stanu epidemicznego 11.03.2020 oraz wprowadzeniem stosownych obostrzeń.
10. Nagrodę dla zwycięzcy konkursu stanowią karnety kinowe: dla zwycięzcy i osoby towarzyszącej, upoważniające do udziału w wybranym seansie filmowym do końca 2020 r. oraz pakiet gadżetów MCK „Integrator”.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorzy uzyskują prawo do umieszczania dostarczonego na Konkurs opowiadania (wraz z imieniem i nazwiskiem autora) na profilu FB i stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” oraz oficjalnej stronie Skoczowa i jego profilu FB, jak również w lokalnej prasie.

2. Przesłanie opowiadania na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem jego autora, że posiada on do niego prawa autorskie i nie narusza ono praw osób trzecich.

3. Przekazanie opowiadania na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

4. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z oświadczeniem o zapoznaniu się i zaakceptowaniu ogólnego obowiązku informacyjnego – RODO, obowiązującego w MCK „Integrator” (www.mckskoczow.pl).

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu bezpośrednio zaangażowani w jego przygotowanie i organizację.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w celu wprowadzenia usprawnień organizacyjnych.

7. Aktualny regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie głównej Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie (ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów) oraz na stronie internetowej www.mckskoczow.pl.

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nimi związany.

9. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres wojciech.grajewski@mckskoczow.pl.

 Pliki do pobrania:

94_elektryzujacy-powrot-regulamin.pdf (264 KB) PDF