Ochrona danych osobowych
Derklaracja dostępności
BIP

Komunikat


.

7.11.2020

W związku z aktualnym stanem prawnym, zawartym w Rozporządzeniu Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, iż z dniem 07.11.2020 r. działalność Miejskiego Centrum Kultury "Integrator" zostaje czasowo zawieszona do 29 listopada br. z wyłączeniem:

1. działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia,

2. nagrań fonograficznych i audiowizualnych,

3. wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Nie będą organizowane zajęcia twórcze, wydarzenia z udziałem publiczności, w tym projekcje w Teatrze Elektrycznym.

Julia Raszka

Dyrektor 

Miejskie Centrum Kultury "Integrator" w Skoczowie