Ochrona danych osobowych
Derklaracja dostępności
BIP

Komunikat


.

01.02.2021 r.

W związku z aktualnym stanem prawnym, zawartym w Rozporządzeniu Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, iż z dniem 1 lutego 2021 roku działalność Miejskiego Centrum Kultury "Integrator" zostaje czasowo zawieszona do 14 lutego 2021 roku z wyłączeniem:

1. działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia*,

2. nagrań fonograficznych i audiowizualnych,

3. wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Nie będą organizowane zajęcia twórcze /poza takimi, jak*: balet, rytmika i taniec, taniec nowoczesny, teatralne/, wydarzenia z udziałem publiczności, w tym projekcje w Teatrze Elektrycznym.

Jednocześnie zachęcamy do zwiedzania wystaw w galerii ARTadres /Rynek 18/, w odpowiednim rygorze sanitarnym.

Julia Raszka

Dyrektor

Miejskiego Centrum Kultury "Integrator" w Skoczowie