Ochrona danych osobowych
Derklaracja dostępności
BIP

Komunikat


.

12.03.2021 r.

          W związku z aktualnym stanem prawnym, zawartym w Rozporządzeniu Ministrów z dnia 10 marca 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, iż z dniem 15 marca 2021 roku działalność Miejskiego Centrum Kultury "Integrator" zostaje czasowo ograniczona do 28 marca 2021 roku z wyłączeniem:
1. działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia*,
2. nagrań fonograficznych i audiowizualnych,
3. wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Nie będą organizowane zajęcia twórcze /poza takimi, jak*: balet, rytmika i taniec, taniec nowoczesny, teatralne/, wydarzenia z udziałem publiczności, z wyłączeniem projekcji filmów lub nagrań video w odpowiednim rygorze sanitarnym. Powyższy zapis nie dotyczy seansów filmowych w Teatrze Elektrycznym, które obecnie nie będą wznawiane ze względów organizacyjnych i ekonomicznych, podobnie ja w przypadku znacznej większości kin w całym kraju.

Jednocześnie zachęcamy do zwiedzania wystaw w galerii ARTadres /Rynek 18/, w odpowiednim rygorze sanitarnym.

Julia Raszka

Dyrektor 

Miejskie Centrum Kultury "Integrator" w Skoczowie