BIP

Otwarcie Roku Kulturalnego


Otwarcie Roku Kulturalnego już za nami...

SEZON KULTURALNY OTWARTY


    Sezon kulturalny w Skoczowie rozpoczęto 8 października. Uroczystość związaną ze wspomnianą inauguracją poprowadził dyrektor Miejskiego Centrum Kultury INTEGRATOR – Robert Orawski. Zebranym gościom w sali widowiskowej „Pod Pegazem” (ul. Targowa 26) przybliżył działalność prowadzoną przez MCK, a także topografię poszczególnych agend skoczowskiej instytucji kultury. W artystycznej części wieczoru swe regionalne talenty zaprezentował zespół „Strumień”, prowadzony przez Jana Chmiela. Twórca ludowy, pochodzący z Kowali, podziękował przy okazji występu raz jeszcze za otrzymaną przy okazji tegorocznych dożynek nagrodę ks. Leopolda Szersznika w kategorii twórczości artystycznej. Warto dodać, że wymieniona nagroda stanowi pewnego rodzaju podsumowanie działalności muzycznej, pedagogicznej, jak i poetyckiej kierownika Zespołu Regionalnego „Strumień”.
    Wspólne, regionalne biesiadowanie, przepełnione „swojskim humorem”, śpiewem, tańcem i poezją dodatkowo wzbogacił poczęstunek, na który składały się kołaczowe pyszności, jak i wegetariańskie innowacje.


J.R.

 Galeria: