Ochrona danych osobowych
Derklaracja dostępności
BIP

Komunikat


9 kwietnia 2021

W związku z aktualnym stanem prawnym, zawartym w Rozporządzeniu Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz nasileniem się ilości zachorowań na COVID-19 NA TERENIE CAŁEGO KRAJU I NASZEGO REGIONU informujemy, iż z dniem 9 kwietnia 2021 roku działalność Miejskiego Centrum Kultury "Integrator" zostaje czasowo ograniczona do 18 kwietnia 2021 roku z wyłączeniem:

1. nagrań fonograficznych i audiowizualnych,

2. wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania na odległość.

Nie będą organizowane zajęcia twórcze, wydarzenia z udziałem publiczności, w tym projekcje w Teatrze Elektrycznym.

 

Julia Raszka

Dyrektor

Miejskie Centrum Kultury "Integrator" w Skoczowie