Ochrona danych osobowych
Derklaracja dostępności
BIP

KOMUNIKAT - 15.06.2020


Bardzo prosimy o stosowanie się do nowych zasad udziału we wszelkich wydarzeniach, imprezach, seansach filmowych organizowanych przez MCK „Integrator”. Podczas w/w przedsięwzięć wspomniane zasady będą eksponowane w formie graficznej i opisowej. Udostępniamy je także na naszej stronie internetowej oraz profilu facebookowym.

W związku z trwającym nadal stanem epidemicznym oraz zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2., jak również stosownymi przepisami dotyczącymi działalności kulturalnej, zawartymi w aktualnym Rozporządzeniu Rady Ministrów informujemy, iż zgodnie z zaleceniami przystosowujemy aktualnie obiekty MCK „Integrator” pod względem sanitarnym do działań, jakie będą w nich prowadzone. Przygotowujemy się również do organizacji kina plenerowego. Zajęcia twórcze w tym roku szkolnym nie będą się już odbywały głównie ze względów lokalowych. Z racji wzrostu zachorowań w gminie Skoczów, na terenie Powiatu Cieszyńskiego, jak również braku skutecznego sposobu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa na tę chwilę nie podejmujemy decyzji o ponownej organizacji Pchlich Targów na skoczowskim rynku.

Będziemy na bieżąco monitorować zaistniałą sytuację i informować o dalszych decyzjach. Jednocześnie informujemy, że pracownicy Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” są do Państwa dyspozycji w każdej sprawie w godz. od 8.00 – 16.00 pod numerem telefonu (33 479 10 40) i adresem mailowym: integrator@mckskoczow.pl.

 

Julia Raszka

Dyrektor

Miejskie Centrum Kultury „Integrator”

W Skoczowie