Ochrona danych osobowych
Derklaracja dostępności
BIP

Komunikat


Komunikat dotyczący zajęć twórczych organizowanych przez MCK „Integrator".

 

26.10.2020 r.

W związku z aktualnym stanem prawnym, zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem staniu epidemii informujemy, iż z dniem 26.10.2020 r. zajęcia twórcze organizowane przez Miejskie Centrum Kultury „Integrator" zostają zawieszone do odwołania. Decyzja podyktowana jest troską o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników zajęć oraz ich opiekunów. Wynika także z braku skutecznego sposobu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniana się koronawirusa w pomieszczeniach, w których prowadzone są w/w zajęcia.

 

Julia Raszka

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury „Integrator" w Skoczowie