Ochrona danych osobowych
Derklaracja dostępności
BIP

Komunikat


.

Informujemy, że zgodnie z wytycznymi dla instytucji kultury, ogłoszonymi 4.11.2020 r. przez Prezesa Rady Ministrów w zakresie minimalizowania rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, jak i zaleceniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, działalność Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie zostaje czasowo zawieszona na okres 7-29 listopada br. W związku z powyższym w dalszym ciągu nie będą odbywały się zajęcia twórcze, planowane imprezy/wydarzenia (oprócz realizacji on-line) oraz pokazy filmów w Teatrze Elektrycznym.

 

Po opublikowaniu rozporządzenia dotyczącego podanych ograniczeń na stronie i profilu na facebooku Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie ukaże się stosowny komunikat.