» Twórcze piętro
» Sala widowiskowa - Pod Pegazem
» Teatr Elektryczny
» ARTadres
» Warsztat muzyczny
Konkursy i projekty

REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO

POPISZ SIĘ... PISANKĄ!
SKOCZÓW 2018

VI edycja

I. PRZEPISY OGÓLNE
1. Organizatorami konkursu świątecznego „POPISZ SIĘ... PISANKĄ” jest Miejskie Centrum Kultury „Integrator” oraz Portal Śląska Cieszyńskiego Ox.pl.
2. Celem Konkursu jest:
- kultywowanie zwyczaju malowania pisanek, wysyłania wielkanocnych kartek świątecznych,
- rozwój wrażliwości artystycznej uczestników konkursu,
- aktywizacja społeczności lokalnej,
- promocja twórczości dzieci Gminy Skoczów.
3. Konkurs organizowany jest dla przedszkolaków i uczniów szkół Gminy Skoczów.
4. Uczestnicy konkurują ze sobą tworząc pracę plastyczną, na której widnieje pisanka.
5. Przekazanie prac plastycznych na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych
w niniejszym regulaminie.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia nieznacznych zmian
w regulaminie w celu usprawnień organizacyjnych.

II. PRZEPISY DOTYCZĄCE KONKURSOWYCH PRAC PLASTYCZNYCH, TERMINARZ
1. Każdy uczestnik może wykonać 1 pracę plastyczną przedstawiającą pisankę.
2. Praca plastyczna możne być wykonana dowolną techniką (malowana, rysowana, wyklejana itp.) w formie płaskiej i formacie A4.
2. Prace plastyczne należy dostarczyć do głównej siedziby MCK „Integrator” (Skoczów, ul. Mickiewicza 9) w terminie od 12 – 16 marca br., do godz. 16.00.
3. Prace plastyczne dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
4. Prace plastyczne powinny być opisane na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, nr tel., e-mail, nazwa placówki oświatowej.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania prac plastycznych niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
7. Organizator nie zwraca prac plastycznych przekazanych na konkurs.
8. Pisanki oceniane są poprzez głosowanie internetowe, które będzie prowadzone na Portalu Śląska Cieszyńskiego Ox.pl od 21 – 27 marca br. do godz. 17.00. Wyłoni ono jednego zwycięzcę.
9. Burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko osobiście wybierze jedną z prac plastycznych, która widnieć będzie na tegorocznych wielkanocnych kartach Urzędu Miejskiego w Skoczowie oraz w „Wieściach Skoczowskich” wraz z życzeniami kierowanymi do mieszkańców.  
10. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce 28 marca br. na Portalu Śląska Cieszyńskiego Ox.pl oraz na profilu FB i stronie internetowej MCK „Integrator”.
11. Zwycięska pisanka będzie widnieć na bannerze, umieszczonym w centrum miasta wraz z nazwiskiem wykonawcy i świątecznymi życzeniami. Banner będzie prezentowany w okresie Świąt Wielkanocnych.
12. Organizatorzy uzyskują prawo do umieszczania dostarczonych na konkurs prac plastycznych (wraz z imieniem i nazwiskiem autora) na profilu FB i stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”, Portalu Śląska Cieszyńskiego Ox.pl oraz oficjalnej stronie Skoczowa i jego profilu FB, jak również w lokalnej prasie.

Miejskie Centrum Kultury „Integrator”

w tym roku po raz kolejny organizuje

ŚWIĄTECZNY PRZEGLĄD WOKALNY

który odbędzie się:

  7 grudnia - grupa I : 7 – 12 lat

  8 grudnia - grupa II: 13 - 16 lat

w sali widowiskowej „Pod Pegazem” (ul. Targowa 26).

Serdecznie zapraszamy

WSZYSTKICH UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

SKOCZOWSKIEJ GMINY

do udziału w konkursie

„Rozśpiewane Boże Narodzenie”.

             Karta zgłoszeń i regulamin jest poniżej

do pobrania

Termin zgłoszeń upływa 30 listopada br.

Nagrodą dla laureatów będzie występ na koncercie, który odbędzie się w styczniu 2018 r.

Tam też zostaną rozdane dyplomy i upominki.

---------------------------------------------------------------------------

 

PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY

DZIECI I MŁODZIEŻY

MÓJ TALENT 2017”

8- 12 maja 2017

 

REGULAMIN

Przepisy ogólne:

 1. Organizatorem Przeglądu jest Miejskie Centrum Kultury INTEGRATOR w Skoczowie.

 2. Celem Przeglądu jest:

- rozwój artystyczny dzieci i młodzieży skoczowskiej gminy,
- twórcza rywalizacja z rówieśnikami,
- możliwość sprawdzenia swych sił na scenie,
- prezentacja talentów, uzdolnień i umiejętności przed publicznością.

 

Kategorie:

 1. Wszystkie przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja mają za zadanie przygotować wiersz, piosenkę i taniec. Łączny czas tych trzech elementów nie może przekroczyć 10 min.

 2. Prezentacje artystyczne będą pokazywane na terenie danej placówki między 08 – 12 maja 2017 r. w obecności pracowników MCK „Integrator” (celem zapoznania się
  z charakterem występu, potrzebami technicznymi itp...).

 3. Po obejrzeniu wszystkich prezentacji MCK „Integrator” opracuje kolejność występów wzorem ubiegłego roku.

 4. Informacja o kolejności występów zostanie rozesłana do szkół i przedszkoli.

 5. Podczas 50. Dni Skoczowa (16.06. 2017 r. - piątek) zespoły zaprezentują się na skoczowskim rynku, a jury wyłoni spośród nich laureatów.
  Przedszkola:
  a) najlepszy wiersz,
  b) najlepsza piosenka,
  c) najlepszy taniec.
  Szkoły Podstawowe:
  a) najlepszy wiersz,
  b) najlepsza piosenka,
  c) najlepszy taniec.

  Gimnazja:
  a) najlepszy wiersz,
  b) najlepsza piosenka,
  c) najlepszy taniec.

 

6. Podczas występu oceniane będzie osobno przez jurorów każde wykonanie.

7. Wyniki zostaną tego samego dnia (16.06.2017 r.- sobota) ogłoszone na stronie Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”: www.mck.skoczow.pl
8. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone delegacjom danych placówek podczas 50. Dni Skoczowa na skoczowskim rynku
(18.06.2017 r.- niedziela) około godziny 19.30.

 

Warunki uczestnictwa:

 

 1. Wzorem ubiegłego roku tegorocznemu Przeglądowi przyświeca hasło „Mój talent”.

 2. W Przeglądzie biorą udział przedszkola i szkoły skoczowskiej gminy.

 3. Każde przedszkole i każda szkoła przygotowuje realizacje wszystkich wyżej wyszczególnionych form: wiersz, piosenkę i taniec.

 4. Przygotowując prezentację należy pamiętać, że będzie ona pokazywana na plenerowej scenie (na skoczowskim Rynku), toteż należy dobrać wszelkie rekwizyty, ewentualne elementy dekoracji, jak i instrumenty muzyczne (akompaniament) tak, by ich montaż techniczny nie wydłużał tej prezentacji w sposób znaczący. Występ powinien mieć formę względnie spójnej prezentacji artystycznej. Należy do maksimum ograniczyć przerwy techniczne pomiędzy realizacjami poszczególnych kategorii, które ujemnie wpływają na ogólny odbiór prezentacji (wskazówka istotna szczególnie podczas występu laureatów przed szerszą publicznością). Z tych samych przyczyn niedopuszczalne jest wykorzystywanie prezentacji z użyciem rzutników multimedialnych!

 5. Przygotowując występ należy wziąć pod uwagę wykorzystanie mikrofonu (mikroport, bezprzewodowy, na statywie, pojemnościowy) i przygotować dzieci na ich używanie.

 6. Organizator Przeglądu nie pokrywa kosztów przewozu dekoracji, rekwizytów, wynajmu strojów itp.

 7. Wszelkie podkłady muzyczne należy dostarczyć akustykowi na pendrive w opisanej kopercie - imię, nazwisko oraz szkoła którą reprezentuje na pendrive (najlepiej jeden utwór na nośniku) podczas prezentacji na terenie danej placówki, a nie przed samym występem!

 8. Uczestnictwo w Przeglądzie uwarunkowane jest przesłaniem karty zgłoszenia
  do Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” drogą mailową: promocjamck@gmail.com lub osobistym dostarczeniem w/w listy (Skoczów, Mickiewicza 9) w terminie do 28 kwietnia br.

 9. Koszt transportu uczniów przedszkoli i szkół zamiejscowych (spoza granic administracyjnych Skoczowa) na występ w ramach 50. Dni Skoczowa będzie pokrywany przez organizatora Przeglądu. 

do pobrania:

karty zgłoszenia i regulamin

 

 

REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO
 

POPISZ SIĘ... PISANKĄ!
SKOCZÓW 2017

V edycja


I. PRZEPISY OGÓLNE

1. Organizatorami konkursu świątecznego „POPISZ SIĘ... PISANKĄ” jest Miejskie Centrum Kultury „Integrator” oraz Portal Śląska Cieszyńskiego Ox.pl.
2. Celem Konkursu jest:
- kultywowanie zwyczaju malowania pisanek,
- rozwój wrażliwości artystycznej uczestników konkursu,
- aktywizacja społeczności lokalnej.
3. Konkurs organizowany jest dla mieszkańców gminy Skoczów.
4. Można wziąć w nim udział w dwojaki sposób:
- przynieść gotową pisankę do głównej siedziby MCK „Integrator” (ul. Mickiewicza 9) w terminie 27 marca – 31 marca br.
- wziąć udział w finale konkursu - plenerowej akcji malowania pisanek 31 marca br. o godz. 10.00 na skoczowskim rynku (w razie niesprzyjającej pogody – w ARTadresie). Do wzięcia udziału w akcji zostaną zaproszeni także uczestnicy specjalni. Na wszystkich uczestników akcji będą czekały materiały potrzebne do wykonania pisanek (styropianowe jajka, farbki itp.).
5. Przekazanie pisanek na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia nieznacznych zmian w regulaminie w celu usprawnień organizacyjnych.

II. PRZEPISY DOTYCZĄCE PISANEK KONKURSOWYCH, TERMINARZ

1. Każdy uczestnik może wykonać 1 pisankę.
2. Pisanki należy wykonać podczas plenerowej akcji malowania pisanek na skoczowskim rynku (31 marca br., godz. 10.00) lub dostarczyć do głównej siedziby MCK „Integrator” (Skoczów, ul. Mickiewicza 9) w terminie od 27 marca – 31 marca br., do godz. 16.00.
3. Pisanki dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
4. Pisanki mogą być wykonane technikami tradycyjnymi(wydmuszki) lub innowacyjnie przy pomocy jaj styropianowych, plastikowych itp.
5. Do każdej pracy powinien być dołączony opis: imię i nazwisko autora, nr tel., e-mail.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania pisanek niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
7. Każdy autor będzie mógł odebrać swoją pisankę w głównej siedzibie MCK „Integrator” (ul. Mickiewicza 9), po rozwiązaniu konkursu, z wyjątkiem zwycięskiej pisanki.
8. Pisanki oceniane są poprzez głosowanie internetowe, które będzie prowadzone na Portalu Śląska Cieszyńskiego Ox.pl od 3 – 11 kwietnia br. do godz. 17.00. Wyłoni ono jednego zwycięzcę.
9. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce 12 kwietnia br. na Portalu Śląska Cieszyńskiego Ox.pl oraz na profilu FB i stronie internetowej MCK „Integrator”.
10. Zwycięska pisanka będzie widnieć na bannerze, umieszczonym w centrum miasta wraz z nazwiskiem wykonawcy i świątecznymi życzeniami. Banner będzie prezentowany w okresie przedświątecznym i przez Święta Wielkanocne.
11. Organizatorzy uzyskują prawo do umieszczania dostarczonych na konkurs pisanek (wraz z imieniem i nazwiskiem autora) na profilu FB i stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”, Portalu Śląska Cieszyńskiego Ox.pl oraz oficjalnej stronie miasta Skoczowa i jego profilu FB, jak również w lokalnej prasie.
 

 

VI FESTIWAL PIEŚNI PASYJNEJ

I WIELKANOCNEJ

Nutka do Nieba”

6 kwietnia 2017, godz. 10.00

SALA WIDOWISKOWA MCK „POD PEGAZEM”
ul. Targowa 26

 

REGULAMIN:

 

1. Organizatorem VI Festiwalu Pieśni Pasyjnej i Wielkanocnej „Nutka do Nieba” jest Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijańskiej Musica Sacra i Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie.

2. Patronat medialny festiwalu obejmuje internetowy Portal Śląska Cieszyńskiego „Ox.pl”.

3. Celem festiwalu jest kształtowanie wrażliwości muzycznej, obycia scenicznego, umiejętności wokalnych dzieci i młodzieży, zaprezentowanie się przed szerszą publicznością, jak również podjęcie ekumenicznych działań o charakterze artystycznym.

4. Festiwal odbędzie się 6 kwietnia br. (czwartek) w sali widowiskowej MCK „Pod Pegazem” (ul. Targowa 26) o godz. 10.00.

5. Każdą szkołę podstawową i gimnazjalną skoczowskiej gminy może reprezentować dwóch wykonawców (opcjonalnie: jeden solista + jeden zespół, dwóch solistów lub dwa zespoły). Sugerujemy przeprowadzić wcześniejsze eliminacje szkolne, pozwalające wyłonić finalistów festiwalu.

6. Repertuar ma mieć charakter utworów pasyjnych związanych z Świętami Wielkanocnymi.

7. Wykonawcy oceniani będą w dwóch kategoriach: soliści, zespoły.

8. Wykonawcę może wspierać instrumentalnie akompaniator.

9. Wykonawca ma za zadanie zaśpiewać jedną, wybraną przez siebie piosenkę religijną.

10. Występy będzie oceniało jury zwracając uwagę na: dobór repertuaru, intonację, czystość śpiewu, dykcję, wyraz artystyczny.

11. Wszyscy występujący otrzymają upominki.

12. Zgłoszenia do festiwalu przyjmowane będą mailowo pod adresem promocjamck@gmail.com na podstawie dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia. Końcowy termin zgłoszeń upływa 29 marca br.

 

POBIERZ REGULAMIN I KARTĘ ZGŁOSZEŃ
TUTAJ

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU WOKALNEGO

MOJE SZUKANIE MIŁOŚCI


Skoczów 2017

 

1.      Organizatorem Konkursu Wokalnego „MOJE SZUKANIE MIŁOŚCI” jest Miejskie Centrum  Kultury „Integrator” w Skoczowie.

2.      Celem Konkursu jest:

- propagowanie bardziej i mniej znanych utworów o tematyce miłosnej,
- wspieranie utalentowanych wokalnie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz umożliwienie im autoprezentacji,

- rozwijanie talentów estradowych,

- konfrontacje umiejętności oraz twórcza rywalizacja,

- wymiana doświadczeń uczestników Konkursu oraz rozwój ich wrażliwości artystycznej,

- artystyczna aktywizacja społeczności lokalnej – mieszkańców Śląska Cieszyńskiego (zasięg powiatowy).

3.      Uczestnicy Konkursu wystąpią w kolejności ustalonej przez organizatorów w dwóch kategoriach: SOLIŚCI I DUETY oraz dwóch następujących grupach wiekowych:

Grupa I: 12 – 17 lat
Grupa II: 18 lat i więcej

4.      Uczestnicy Konkursu prezentują piosenki o tematyce miłosnej.

5.      Uczestnicy śpiewają z wykorzystaniem akompaniamentu: pendrive lub pojedynczy instrument.

6.      Uczestnicy (wokaliści) mogą wystąpić jeden raz z jedną piosenką.

7.      Wzięcie udziału w konkursie poprzedza przesłanie karty zgłoszeń, dostępnej na stronie internetowej MCK „Integrator”, drogą mailową: promocjamck@gmail.com do 8 lutego 2017 r.

8.      Przesłuchania Konkursowe odbędą się 11 lutego  2017 r. w sali widowiskowej „Pod Pegazem” (ul. Targowa 26) o godz. 9.00.

9.      Koncert laureatów wraz z przyznaniem nagród i dyplomów odbędzie się w skoczowskim kinie – Teatrze Elektrycznym (ul. Mickiewicza 3) 18 lutego 2017 r. o godzinie 17.00.

10.  W Konkursie nie mogą uczestniczyć uczniowie członków jury.

11.  Uczestników będzie oceniało specjalnie powołane na tę okoliczność jury.

12.  Jury ma możliwość przerwania wykonywanego utworu w momencie, kiedy uzna, że poznało już możliwości wokalne danego uczestnika konkursu.

13.  Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe.

14.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nagrań audio, video oraz wykonywania dokumentacji fotograficznej dla celów archiwalnych oraz promocyjnych.

15.  Zgłoszenie do udziału w Konkursie potwierdza akceptację niniejszego regulaminu.

16.  Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji Konkursu.

karty zgłoszeń i regulamin

 

 

Regulamin Konkursu Fotograficznego

NIEobiektywNIE
Skoczów 2017
 
 
 
I. Przepisy ogólne
 
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego NIEobiektywNIE jest Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie.
2. Celem Konkursu jest:
- aktywizacja środowiska ludzi pasjonujących się fotografią,
- poszerzenie świadomości i wiedzy na temat miasta i gminy Skoczów.
3. Konkurs ma charakter otwarty. Udział w nim może wziąć każdy mieszkaniec miasta
i gminy Skoczów, za wyjątkiem pracowników Organizatora i członków Jury oraz ich najbliższych rodzin.
4. Uczestnik może wziąć udział w dowolnej ilości edycji.
5. Uczestnicy biorą udział w konkursie w dwóch kategoriach wiekowych:
I - do 18 roku życia
II - od 18 roku życia
6. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych
w niniejszym regulaminie.
 
II. Przepisy dotyczące prac
 
 
1. Każdy uczestnik może nadesłać 1 fotografię w danej (miesięcznej) edycji Konkursu.
Fotografie należy nadsyłać mailowo w formie załącznika na adres
promocjamck@gmail.com
W tytule maila należy wpisać: NIEobiektywNIE, miesiąc danej edycji oraz wiek autora zdjęcia (np. NIEobiektywNIE, styczeń, PORTRET BABCI LUB DZIADKA, 17)
W treści maila należy podać dane osobowe - imię, nazwisko, wiek, adres oraz telefon kontaktowy.
3. Rozdzielczość dostarczonych zdjęć powinna wynosić minimalnie 3000x2000 pikseli.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.
5. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
7. Konkurs będzie się składał z 12 comiesięcznych edycji tematycznych, począwszy od stycznia 2017:
edycja styczniowa: PORTRET BABCI LUB DZIADKA
edycja lutowa: MIŁOSNY DETAL
edycja marcowa: KOBIECOŚĆ
edycja kwietniowa: WIELKANOCNE TRADYCJE
edycja majowa: MOJA MAMA
edycja czerwcowa: 50 DNI SKOCZOWA - FOTOGRAFIA REPORTAŻOAWA
edycja lipcowa: WSCHÓD SŁOŃCA W SKOCZOWIE
edycja sierpniowa: ZACHÓD SŁOŃCA W SKOCZOWIE
edycja wrześniowa: NA SKOCZOWSKIEJ ULICY
edycja październikowa: JESIENNA PRZYRODA
edycja listopadowa: CMENTARNE ŚWIATŁO
edycja grudniowa: BOŻONARODZENIOWE TRADYCJE 
 
 
III.Terminarz
 
1. Termin nadsyłania prac na każdą kolejną edycję Konkursu nie może przekroczyć 20 dnia danego miesiąca.
2. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
3. Organizator powołuje Jury Konkursu.
4. Wytypowanie prze Jury „zdjęcie miesiąca” w obu kategoriach wiekowych nastąpi przed upływem danego miesiąca.
5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
6. Warunkiem rozstrzygnięcia danej edycji jest wzięcie udziału w niej minimum 3 uczestników.
7. Termin przyznania nagród w danej edycji konkursu będzie podany na stronie internetowej Organizatora. Wszyscy uczestnicy zostaną o nim poinformowani bezpośrednio.
8. W każdej edycji autor nagrodzonego zdjęcia otrzyma nagrodę pieniężną:
- w kategorii do 18 roku życia - 60 zł,
- w kategorii od 18 roku życia – 100 zł.
9. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” - www.mck.skoczow.pl.
10. Wystawa podsumowująca Konkurs odbędzie się w galerii ARTadres (Skoczów, Rynek 18) w styczniu 2018. Wyeksponowane na niej zostaną wszystkie nagrodzone zdjęcia.
11. Jury wybierze spośród wszystkich uczestników Konkursu „Fotografa Roku 2017” w obu kategoriach wiekowych. Podczas otwarcia wystawy podsumowującej konkurs dwóm nagrodzonym fotografom wręczona zostanie okolicznościowa statuetka oraz nagroda pieniężna: kat. do 18 lat – 300 zł., kat. od 18 lat – 500 zł.
 
 
IV.Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych
 
1. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczanie przez Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie nadesłanych na konkurs zdjęć (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie internetowej Organizatora oraz jego fanpage’u facebookowym i w materiałach informacyjno-promocyjnych, a także w lokalnej prasie i materiałach informacyjno-promocyjnych Urzędu Miejskiego w Skoczowie.

 

ŚWIĄTECZNY PRZEGLĄD WOKALNY

GMINY SKOCZÓW

U STÓP BOŻEJ ŚWIĘTOŚCI

       8, 9 grudnia 2016

sala widowiskowa MCK „Pod Pegazem”
(ul. Targowa 26)

 

Kategorie:

1.      SZKOŁY PODSTAWOWE– 8 grudnia 2016, godz. 9.00:

a)      soliści

b)      duety

2.      GIMNAZJA– 9 grudnia 2016, godz. 9.00:

a)      soliści

b)     duety

 

REGULAMIN

Przepisy ogólne:

 

1.    Organizatorem Przeglądu jest Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie.

2.    Celem Przeglądu jest:

-        rozwój artystyczny dzieci i młodzieży skoczowskiej gminy,

-        podtrzymanie tradycji wykonywania pieśni związanych tematycznie z okresem Świąt 

          Bożego Narodzenia,

-         kształtowanie wrażliwości muzycznej oraz obycia scenicznego,

-        prezentacja talentów, uzdolnień i umiejętności przed różnorodną publicznością 

          (rówieśnikami, środowiskiem nauczycielskim, rodziną, publicznością).

3.     Repertuar ma mieć charakter utworów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Mogą go stanowić: kolędy, pastorałki,  a także nastrojowe utwory związane
z tym świętem.

4.    Nagrodą jest występ laureatów w ramach koncertu  który odbędzie się 13 stycznia 2017 roku w Kościele Ewangelicko - Augsburskim Świętej Trójcy w Skoczowie.

5.    Przegląd skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy  Skoczów.

6.    Uczestnicy Przeglądu (jako osoby niepełnoletnie) podczas Przeglądu oraz koncertu pozostają pod opieką opiekunów wyznaczonych przez odpowiednią placówkę oświatową.

7.    Uczestnictwo dziecka w Przeglądzie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie jego wizerunku w materiałach promocyjnych MCK „Integrator” oraz Urzędu Miejskiego w Skoczowie.

8.     Wykonawcy oceniani będą w dwóch kategoriach: soliści i duety.

9.    Wykonawcę może wspierać instrumentalnie akompaniator.

10.Opiekun uczestnika zobowiązany jest dostarczyć akustykowi pendrive z podkładem muzycznym na pół godziny przed występem  dziecka (inne nośniki - płyty, kasety, telefony - są nieakceptowalne). Pendrive ma być dostarczony w  opisanej kopercie: imię i nazwisko ucznia oraz nazwa szkoły. Podkład muzyczny ma figurować pod nazwą KONKURS na pendrive.

11.Wykonawca ma za zadanie zaśpiewać jedną, wybraną przez siebie kolędę lub utwór związany z Świętem Bożego Narodzenia.

12.O kolejności występów konkursowych opiekunowie uczniów zostaną poinformowani  telefonicznie 5 grudnia.

13.Występy będzie oceniało jury zwracając uwagę na: dobór repertuaru, intonację, czystość śpiewu, dykcję, wyraz artystyczny.

14.W danej kategorii jest możliwość przyznania jednego wyróżnienia i jednego miejsca ex aequo.

15.Zgłoszenia do Przeglądu będą przyjmowane mailowo pod adresem promocjamck@gmail.comna podstawie dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia. Mogą zostać teżosobiście dostarczone do głównej siedziby MCK „Integrator” (Skoczów, ul. Mickiewicza 9, I piętro, pok. Nr 11).

16. Końcowy termin zgłoszeń upływa 30 listopadabr.

 

Warunki uczestnictwa:

1. W Przeglądzie biorą udział szkoły podstawowe i gimnazja skoczowskiej gminy.

2. Każda szkoła prezentuje jeden utwór w danej kategorii.  Obie kategorie nie są  obowiązkowe, np. dana szkoła może zaprezentować występ tylko solisty lub duetu. Jednak prezentacja uczestników danej szkoły w obydwu kategoriach będzie dodatkowo premiowana.

 3. Uczestnictwo w Przeglądzie uwarunkowane jest przesłaniem karty zgłoszenia do Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” drogą mailową: promocjamck@gmail.com lub osobistym dostarczeniem w/w listy (Skoczów, ul. Mickiewicza 9, I piętro, pok. Nr 11) w terminie do 30 listopada br.

 4. Przegląd będzie się odbywał w sali widowiskowej MCK „Pod Pegazem” (ul. Targowa 26).

                 8 grudnia – godz. 9.00 reprezentanci szkół podstawowych

                 9 grudnia - godz 9.00 reprezentanci szkół gimnazjalnych

5. Zwycięzców Konkursu będzie wyłaniało jury. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie        internetowej MCK 8 i 9 grudnia po godzinie 17.

6. Laureaci Przeglądu zaprezentują się podczas koncertu 13 styczniu 2017 r. w kościele Ewangelicko-Augsburskim Świętej Trójcy w Skoczowie, gdzie otrzymają okolicznościowe dyplomy wraz z nagrodami.


 
POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZEŃ I REGULAMIN
 
----
 
 

 

REGULAMIN KONKURSU

ROK Z RĘKODZIEŁEM”

SKOCZÓW 2016

 

CO MIESIĄC NOWA EDYCJA!

CO MIESIĄC NAGRODY!

CO MIESIĄC NOWY TEMAT!

DLA ZWYCIĘZCY STATUTETKA RĘKODZIELNIKA ROKU!

 

 

1. PRZEPISY OGÓLNE


1.1. Organizatorem Konkursu „Rok z rękodziełem” jest Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie.

1.2. Celem Konkursu jest:

- aktywizacja środowiska rękodzielników z terenu gminy Skoczów,

- promocja lokalnego rękodzieła,

- rozwój wraĹźliwości estetycznej uczestników.

1.3. W Konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie (mieszkańcy gminy Skoczów).

1.4. Nie mogą wziąć udziału w Konkursie pracownicy Organizatora, członkowie Jury oraz ich najbliższe rodziny.

1.5. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyraĹźonych w niniejszym regulaminie.

2. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC

 

2.1. Konkurs będzie się składał z 9 comiesięcznych edycji tematycznych, począwszy od stycznia 2016 r. (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych):

edycja styczniowa: KORONA DLA JEDNEGO Z TRZECH KRÓLI

edycja lutowa: KOPERTA NA LIST MIŁOSNY

edycja marcowa: PISANKA

edycja kwietniowa: KOSZYK Z MOTYWAMI LATA I ZIMY

edycja majowa: COŚ DLA MAMY DO KUCHNI

edycja czerwcowa: COŚ DO PLECAKA NA WAKACJE

edycja wrześniowa: PIÓRNIK

edycja paĹşdziernikowa: PRAKTYCZNY JEĹť

edycja listopadowa: LAMPION

2.2 Uczestnik może wziąć udział w dowolnej ilości edycji.

2.3. Dany uczestnik może nadesłać na każdą z edycji jedną własnoręcznie wykonaną pracę, zgodną z tematem przewodnim miesiąca.

2.4. Formuła Konkursu nie przewiduje możliwości składania prac grupowych.

2.5. Pracę należy nadsyłać na adres Organizatora lub dostarczyć ją osobiście do jego biura.

2.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o znamionach wytwórczości masowej i fabrycznej.

2.7. Każda praca powinna zostać oznaczona godłem autora dołączonym do niej. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych.

2.8. Do dużej koperty (na pudełku itp.) zaadresowanej:

Miejskie Centrum Kultury „Integrator”, ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów

z dopiskiem: KONKURS „ROK Z RĘKODZIEŁEM” – edycja: …...........

naleĹźy włoĹźyć oznaczoną pracę oraz drugą, zaklejoną kopertę, oznaczoną na zewnątrz godłem, która zawierać będzie w środku informacje:
a) dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, e-mail (nieobowiązkowo)

b) opis:

1. nazwa techniki (jakie użyto materiały, jak długo wykonywano pracę),

2. zdjęcie materiałów, z których praca jest zrobiona,

3. zdjęcia pracy robione w trakcie jej tworzenia,

4. czym się inspirowano.

c) klauzulę:

„WyraĹźam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu „Rok z rękodziełem” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z póĹşniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie prac na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z póĹşn. Zmianami)."

2.9. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w Ĺźadnym innym konkursie.

2.10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyĹźej wymogów.

2.11. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak równieĹź z niego wyłączonych. Przechodzą one na własność Organizatora.

3. TERMINARZ

3.1. Termin nadsyłania prac na każdą kolejną edycję Konkursu nie może przekroczyć 25 dnia danego miesiąca (decyduje data stempla pocztowego lub data uwidoczniona na dowodzie nadania przesyłki pocztą kurierską).

3.2. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

3.3. Organizator powołuje Jury Konkursu.

3.4. Ocena prac przez Jury nastąpi przed upływem danego miesiąca. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i brak moĹźliwości przyznawania miejsc ex aequo.

3.5. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody - bony o wartości (netto) do: 1 miejsce – 300 zł, 2 miejsce – 200 zł, 3 miejsce – 100 zł.

3.6. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” - www.mck.skoczow.pl i fanpage'u MCK po przyznaniu nagród.

3.7. Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród w ramach kaĹźdej edycji Konkursu będzie mieć miejsce przed upływem danego miesiąca przypisanego określonemu tematowi (edycji). Odbędzie się w galerii ARTadres (Skoczów, Rynek 18). Szczegółowe terminy zostaną umieszczone na plakatach informacyjnych. Laureaci zostaną na wręczenie nagród zaproszeni bezpośrednio (telefonicznie, bądĹş mailowo). Podczas wręczenia nagród poznają szczegółowe wyniki.

3.8. Jury wybierze spośród wszystkich uczestników „Rękodzielnika Roku 2016”, który zostanie nagrodzony okolicznościową statuetką wraz z nagrodą (bon o wartości 600 zł netto).

4. WYKORZYSTANIE PRAC NAGRODZONYCH I WYRÓĹťNONYCH

4.1. Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora, który zaprezentuje je na wystawie połączonej z kiermaszem w galerii ARTadres, w grudniu 2016 r.

4.2. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie www.mck.skoczow.pl i fanpage'u MCK.

4.3. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych, jak równieĹź wydawanych przez Urząd Miejski w Skoczowie.

4.4. Uprawnienia, o których mowa powyĹźej w pkt. 4.2. i 4.3. przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złoĹźonych przez autorów prac, a wymaganych w pkt. 2.8. niniejszego regulaminu.

 
Polecamy

Wyszukiwarka
Poprzednia strona MDK - ARCHIWUM

Partnerzy


Copyright © 2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Created by Patryk Kłoda pat15.net Patryk Kłoda - Strony www, serwery, domeny, Cieszyn, Ustroń, Skoczów, Wisła