» Twórcze piętro
» Sala widowiskowa - Pod Pegazem
» Teatr Elektryczny
» ARTadres
» Warsztat muzyczny
Skoczowscy TwĂłrcy - Poezja

SZYMON BRODA    
„W swojej twórczości literackiej czerpię z róĹźnych Ĺşródeł, starając się powiązać inspiracje  Ĺźyciowe, duchowe i intelektualne z formą poetycką”.


Szymon Broda urodził się w Cieszynie, 28. 06.1975 r. Z wykształcenia etnolog, z zamiłowania filozof. Aktywny w sferze naukowej, społecznej i artystycznej – para się poezją i plastyką. Udzielał się w Kole Naukowym Etnologów Uniwersytetu Śląskiego, w Towarzystwie PrzyjaĹşni Polsko – Indyjskiej , w Międzynarodowym Ośrodku Współpracy Chrześcijańsko – Ĺťydowskiej w Cieszynie. Interesuje się sztuką, polityką i kulturami Eurazji. Bierze aktywny udział w Ĺźyciu kulturalnym. Wiele czasu poświęca podróĹźom bliĹźszym i dalszym oraz poznawaniu piękna przyrody.
    Pisze od roku 1984, zamieszczając swoje utwory w prasie lokalnej oraz w periodykach literackich. Dotychczas wydał dwa własne tomiki poezji: „Wykładając karty zdarzeń” (2005) i „Motyle i realności” (kwiecień 2006).

JOANNA JANKOWSKA
„Staram się dostrzegać cieplejsze i interesujące strony Ĺźycia nawet w pozornie zwykłych sytuacjach. Cenię ludzi, którzy nie boją się realizacji swoich marzeń...”


Urodziła się 16.04.1978 r. w Cieszynie. Mieszka w Skoczowie. Ukończyła pedagogikę filozoficzno-społeczną i socjalno – opiekuńczą ze sztuką na Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, a takĹźe  studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej.
Pracuje, jako nauczyciel z dziećmi niepełnosprawnymi w Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie. Prowadzi równieĹź wykłady z etyki zawodowej na Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej. Publikowała artykuły z zakresu filozofii, pedagogiki specjalnej i psychologii w wydawnictwach metodycznych. Opowiadania i wiersze pisała dotychczas „do szuflady”. Utwory zamieszczone w niniejszej antologii - to jej debiut poetycki.
Interesuje się filozofią religii, filozofią wartości, sztuką, medycyną naturalną, numerologią i zagadkami wszechświata. Uwielbia górskie wyprawy i zwiedzanie róĹźnych zakątków.


URSZULA STEFANIA KORZONEK
„Biegnę po rozpalonych słowach i zabieram ze sobą te, które najbardziej płoną”


Mieszka w Pogórzu  koło Skoczowa. Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie pedagogiki  specjalnej na WSP w Krakowie. Pracowała jako nauczyciel w Sanatorium w Górkach Wielkich oraz jako doradca metodyczny w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Bielsku – Białej.
NaleĹźy do  sekcji literackiej ZNP w Cieszynie i Katowicach, Klubu Literackiego „Nadolzie” oraz Cieszyńsko-Zaolziańskiego Koła Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego.
Wydała tomiki poezji: „Invito” w języku polskim i esperanto (1993), „Ponad Granice” - dedykowany Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II (1997), „Ĺťniwne Świętowanie” (1997), „Wiersze na BoĹźe Narodzenie” (1999), „Za kulisami kobieta” (2002) oraz książeczki dla dzieci „Przygody Lewusia”(1990), „O jamniczce Plamce – która Bają została” (2003) i „Polana stokrotek” (2005). Jej wiersze zamieszczone zostały w 22 antologiach i almanachach poezji. Za swą twórczość została nagrodzona i wyróĹźniona w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. W 2000 r. została wyróĹźniona „Dyplomem  Skoczowianki”, w 2002 r. nagrodzona odznaką ministra kultury „ZasłuĹźony działacz kultury" i  Złotym Laurem Poezji o Groniu Jana Pawła II  , a w 2005 r. – Medalem Jubileuszowym z okazji 100-lecia ZNP.

SONIA ANNA NOWOSIELSKA
„Fascynuje mnie to, co w człowieku najpiękniejsze, ale takĹźe mroczne zakamarki duszy”.


Urodziła się 16 września 1977 r. w Gdyni. Na stałe mieszka w Pierśćcu koło Skoczowa. Jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego w Skoczowie. Pedagogikę studiowała w Cieszynie, slawistykę w Bonn, socjologię w Hagen. Obecnie studiuje filozofię i germanistykę na uniwersytecie w Padreborn.
Sonia Anna od dzieciństwa pisze wiersze i maluje. Publikuje wiersze w prasie i wydawnictwach regionalnych. Znaleźć je moĹźna m.in. we wszystkich rocznikach „Kalendarza Miłośników Skoczowa” (1996-2006). Z uznaniem spotkały się równieĹź jej obrazy. Wystawiała je w Skoczowie, w Detmold (Ostwestfalen-Lippe), w zaolziańskiej Karwinie, galeriach Artoz-Media w Fuerth (2003) i mieście Hom-Bad Meinberg (2005). Od 1994 roku naleĹźy do Klubu Literackiego "Nadolzie".
Głównym tematem prac Soni -  tych pisanych słowem, i tych kreślonych na płótnie - jest człowiek. Interesuje ją najbardziej wyraz jego twarzy i emocjonalne wnętrze.

GERTRUDA PISAREK
Rocznik 1941. Skoczowianka, emerytowana nauczycielka, była działaczka harcerska i esperancka. Organizowała kursy esperanckie oraz pielgrzymki esperantystów do Polski i Czech, promujące region cieszyński i kult św. Jana Sarkandra. Od 1989 roku zajmuje się upowszechnianiem twórczości Zofii Kossak. Od 1956 r. jest członkiem Macierzy. Ĺťywo interesuje się ruchem ekumenicznym, uczestniczy w międzynarodowych Kongresach Ekumenicznych. Pisze głównie utwory okolicznościowe, fraszki, dedykacje, artykuły do pism esperanckich. Czyni starania o tłumaczenie na esperanto wierszy poetów Cieszyńskiej Sekcji Literatów.
Współpracuje z redakcjami „Wieści ze Skoczowa”, „Gazeta Skoczowska”, „Frateco” /Kraków/ i „Dio benu” /Czechy/. Od roku 2003 bierze udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Jej wiersze ukazały się w zbiorach „Spod tablicy” ZNP (Cieszyn 1997), „Nadolzie” (2000, 2002 i 2005); w „Kalendarzu Skoczowskim”(Skoczów 2000); w antologiach „Krajobrazy wewnętrzne” ZNP ZOŚ (Katowice 2000), „Nie tylko nadzieja” ZNP ZOŚ (Katowice 2002), „Wiersze” Panorama Musica Sacra (Skoczów 2003), „WaĹźne drobiazgi” - miniatury poetyckie 2004 r., „Słowa potrzebne” ZNP ZOŚ (Katowice 2005), „BądĹşcie ludĹşmi sumienia”(Częstochowa 2005), „Poezja z wieżą w tle” ZNP (Cieszyn 2005), „Myśli serdeczne” ZNP (Katowice 2006), „Szukanie brzegów zamyślenia” ZNP ZOŚ (Katowice 2007), „Tematy najbliĹźsze” ZNP ZOŚ (Katowice 2009), ”To co dotyka”(Cieszyn’2009), ”Poetyckie odwiedziny”(Katowice’2012), „Wiersze o zimie i BoĹźym Narodzeniu”(Katowice’2012). W 1977 r. otrzymała wyróĹźnienie „Harcmistrz PL” za społeczną pracę w harcerstwie, a w 2001 r. „Dyplom Skoczowianki Roku”.


MAŁGORZATA ORAWSKA
„Poezja jest zawsze osobista, ale jeśli Czytelnik znajduje w niej własne myśli i emocje – tym bardziej warto pisać...”


Urodziła się w Tarnowie, 8 kwietnia 1965 r. Jest absolwentką Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Pierwszą pracę podjęła w kulturze jako instruktor d/s upowszechniania teatru Domu Kultury w Ĺťabnie (woj. małopolskie), a następnie w impresariacie artystycznym oraz dziale informacji i wydawnictw Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Tarnowie. NaleĹźy do istniejącej od ponad 20 lat tarnowskiej grupy poetyckiej „Obserwatorium”.
     Od 1989 r. mieszka w Skoczowie. Przewodniczy zespołowi redakcyjnemu  „Kalendarza Miłośników Skoczowa”(1996-2006) i działa w regionalnym towarzystwie. Jest autorką licznych artykułów o tematyce społeczno - kulturalnej, które ukazały się m.in. w „Gazecie Skoczowskiej”, „Kurierze Skoczowskim”, „Wieściach Skoczowa”, „Południku 18’47’”.  Od 2000 r. organizuje i prowadzi na scenie Miejskiego Domu Kultury spotkania z wybitnymi kobietami z cyklu „Wieczór Skoczowianki”. W 2001 r. – została wyróĹźniona odznaką ministra kultury i dziedzictwa narodowego „ZasłuĹźony działacz kultury”.
    Pracuje jako pedagog szkolny w Liceum Ogólnokształcącym w Skoczowie, jest takĹźe prezesem działającego przy szkole stowarzyszenia – Szkolne Forum Inicjatyw „Ogólniak”.
W 2005 r. otrzymała II nagrodę w ogólnopolskim konkursie poetyckim „Szukam słowa” w Kętach oraz wydała swój debiutancki tomik poezji  „Margerytki”.
e-mail: m.orawska@wp.pl

MARIA SŁOWIK- BRODA
„Lubię odkrywać młode talenty, obserwować cuda przyrody i spotykać się z ludĹşmi wraĹźliwymi na sztukę i tworzącymi ją.”


Urodziła się w Cieszynie. Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Praca zawodowa związała ją ze Skoczowem. Była polonistką najpierw w Szkole Podstawowej Nr 1, póĹşniej w Szkole Podstawowej Nr 3. Od kilkunastu lat uczy w Liceum Ogólnokształcącym w Skoczowie. Utwory Autorki publikowane są od 1996 r. w Kalendarzach Miłośników Skoczowa. Tomik jej wierszy wydało stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijańskiej „Musica Sacra” w 1999 r.
    Dla niej „poezja to podziw, refleksja, wraĹźliwość i chęć podzielenia się  własnymi odczuciami z tymi, którzy czują potrzebę czytania i chętnie otwierają się na ludzi oraz na otaczający świat.”
Polecamy

Wyszukiwarka
Poprzednia strona MDK - ARCHIWUM

Partnerzy


Copyright © 2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Created by Patryk Kłoda pat15.net Patryk Kłoda - Strony www, serwery, domeny, Cieszyn, Ustroń, Skoczów, Wisła