» Twórcze piętro
» Sala widowiskowa - Pod Pegazem
» Teatr Elektryczny
» ARTadres
» Warsztat muzyczny
Skoczowscy TwĂłrcy - Rysunek

SZYMON BRODA
    Szymon Broda to człowiek wielu pasji i zainteresowań. Swoje pierwsze plastyczne próby rozpoczął w wieku sześciu lat. Poetycko zadebiutował mając dziewięć lat w ramach Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej Twórczości Literackiej „Lipa 84” w Bielsku – Białej. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku brał udział w licznych konkursach krajowych i zagranicznych. Do największych osiągnięć należą; Nagroda Ministra Kultury i Sztuki w konkursie plastycznym pn. „Lata walki i pierwsze dni wolności”, Rzeszów 1984,  zajęcie V-tego w świecie i II w kraju miejsca w konkursie plastycznym pod patronatem ONZ – „MłodzieĹź w wieku elektroniki” (Genewa 1987), 1989 r. ambasada Indii w Warszawie wydała pocztówkę okolicznościową z reprodukcją jego pracy z okazji 100. rocznicy urodzin Javaharlala Nehru.
    W latach 2005 i 2006 wydał dwa indywidualne tomiki poezji pt: „Wykładając karty zdarzeń” i „Motyle i realności”, trzy lata póĹşniej prof. Libor Martinek przełoĹźył jego wiersze na język czeski. Poezję Szymona Brody moĹźna było równieĹź przeczytać w Kalendarzach Skoczowskich, Kalendarzach Miłośników Skoczowa, Kalendarzu Beskidzkim oraz zaolziańskim Kalendarzu Śląskim. 
Ostatnio najwięcej miejsca w twórczości literackiej Szymona Brody zajmują szkice eseistyczne o dygresyjnym charakterze, łączące wątki autobiograficzne i regionalne z metafizyką, a takĹźe wydarzeniami światowymi. W swych tekstach poświęca takĹźe uwagę róĹźnorodnym kulturom, przeplatając te treści wątkami surrealistycznymi i przyrodniczym.
    W obrazach akrylowych, które maluję staram się uchwycić moment przejścia, pogranicza abstrakcji i konkretnej formy, coś co w filozofii nazywane jest stanem emergencji - mówi o swoich pracach. Czym jest dla niego tworzenie? - To jest zestawienie pomiędzy jakąś inspiracją emocjonalną czy intelektualną i staraniem się przełoĹźenia tego na jakaś formę wizualną lub tekst. To szansa na przelanie emocji i moĹźliwość duchowych poszukiwań - odpowiada.
 
Szymon Broda z wykształcenia jest etnologiem – antropologiem kultury. W latach 2009 – 2011 współpracował z prasą lokalną /”Czas Skoczowa”, „Puls Cieszyna”, Portalem Śląska Cieszyńskiego Ox.pl/.
 


 
ERYK KORUS
    Do malowania skłoniło go poszukiwanie portretu Jimiego Hendrixa. Nie mogąc go nigdzie zdobyć zadecydował, Ĺźe stworzy go sam. I w ten właśnie sposób zaczął malować.  Zajęcie to pochłonęło go do tego stopnia, Ĺźe na jego rzecz w II klasie liceum porzucił szkołę. Jest malarzem samoukiem, który w 1998 r. otrzymał uprawnienia artysty plastyka, nadane przez komisję kwalifikacyjną Związku Polskich Artystów Plastyków.
    Inspiracją jego obrazów jest Ĺźycie – relacje międzyludzkie, a takĹźe wspólna zaleĹźność człowieka i zwierzęcia, którym najczęściej jest kot. Pojawiają się teĹź ciała martwych zwierząt, kikuty ciał, wnętrzności. Przedstawieniom towarzyszy kaĹźdorazowo smutek, nostalgia, niepokój. Często obrazuje pozornie statyczne „scenki rodzajowe”, które mają mało wspólnego z bogata emocjonalnością. Jednak przy dłuĹźszej obserwacji obrazów ich jednoznaczność znika. Przemawiają za tym środki wyrazu, jakie stosuje: rozedrgane plamy, zniekształcone części ciała portretowanych osób, lub nawet ich brak. Z upodobaniem wykorzystuje róĹźne odcienie szarości, by podkreślić przekazywane treści. Jednak aranĹźuje je z nuta pewnej nadziei, np. nakładając plamy na jasne tło w pomarańczowym, Ĺźółtym, czy zielonym kolorze. Tego typu zabiegi dezorientują odbiorcę. Podobnie rzecz się ma od strony formalnej. Erykowi Korusowi nie przeszkadza  Ĺ‚Ä…czenie ze sobą odmiennych technik (np. rysunku z malarstwem olejnym). Wykorzystuje teĹź róĹźne podkłady: przemysłowe kartony i płótna. Z wielką dbałością dobiera barwy, akcentując ich czystość i przy jej pomocy dookreślając treść obrazu. W sinoszare obrazy akrylowych plam wprowadza np. czerwone, zielone, złote, Ĺźółte detale.

Eryk Korus ma na swoim koncie wystawy indywidualne w Olsztynie (2002) oraz w Galerii Bielskiej BWA (1994). Pokazywał równieĹź swoje prace na wystawie zbiorowej w ramach XXXIII Ogólnopolskiej Wystawy Malarstwa Bielska Jesień ’97. W latach 1999 - 2008 moĹźna było odwiedzać jego prywatną galerię, znajdującą się przy ul. Mickiewicza 21 w Skoczowie.


 

JOANNA LENNERT
    Od 25 lat największą pasją Joanny Lennert jest rysowanie oraz malowanie obrazów. Zainteresowanie sztukami plastycznymi szło w parze z rozpoczęciem nauki w liceum plastycznym w Bielsku-Białej. Tam poznała wiele róĹźnorodnych technik, w których realizuje się po dziś dzień uĹźywając często ostrych kolorów. Przy ich pomocy, a takĹźe stosując wyraziste kontrasty, wyraĹźa swe uczucia z przyjemnością na płótnach duĹźego formatu. Z równym zaangaĹźowaniem i przyjemnością obrazuje pejzaĹźe, uwiecznia martwe natury, jak równieĹź portretuje dzieci, czy osoby starsze. Przy pomocy ołówka wykonała serię skoczowskich widoków przypominających wygląd miasteczka głównie z lat 60-tych, wzorując się na archiwalnych fotografiach Leona Pary. Dużą sympatia cieszyły się teĹź jej dekoracyjne anioły z drewna, malowane i ozdabiane mieszanymi technikami.

    Na co dzień Joanna Lennert pracuje w skoczowskim salonie sukien ślubnych, gdzie ma wiele moĹźliwości artystycznej realizacji.

 


 

AGNIESZKA ORAWSKA
    Mieszka w Ochabach. Z wykształcenia jest polonistką. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pracowała jako bibliotekarz oraz nauczyciel języka polskiego, czym równieĹź zajmuje się w chwili obecnej. Swoje plastyczne wizje realizuje poprzez rysunek. 
    W poszukiwaniu swojego miejsca, między słowami, obrysowuje pamięć i tworzy szkicownik mentalny, ukrytą mapę impresji. Na osi czasu rysowanie stanowi jej grafitową porę roku, przez którą odmienia fragmenty rzeczywistości, małe ironie i dramaty. W tej deklinacji ołówek jest perspektywą, a ciemna kreska horyzontem, za którym słowa tracą dĹşwięki i stają się obrazem. 
    Dotychczas swoje prace wystawiała czterokrotnie: w Cafe&Gallery O'JOJ w Katowicach (2009), w Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach (2011), w skoczowskiej galerii MCK ARTadres (2013), a takĹźe w Domu Narodowym w Cieszynie (2013).
 
 
 
 
 Polecamy

Wyszukiwarka
Poprzednia strona MDK - ARCHIWUM

Partnerzy


Copyright © 2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Created by Patryk Kłoda pat15.net Patryk Kłoda - Strony www, serwery, domeny, Cieszyn, Ustroń, Skoczów, Wisła